Συσκευή Φυγοκέντρισης PRF
Διαβάστε αναλυτικά
Σύριγγες και Βελόνες Μεσοθεραπείας
Διαβάστε αναλυτικά
50-slots plastic vacuteiner stand
Πλαστικό στατώ φιαλιδίων αιμοληψίας
Διαβάστε αναλυτικά
10ml vacutainers
Φιαλίδια αιμοληψίας κενού
Διαβάστε αναλυτικά
Υποδοχείς προσαρμογής σωληναρίων
Διαβάστε αναλυτικά
ariston dental φιαλίδια PRP
Διαβάστε αναλυτικά
Πεταλούδες Κενού
Διαβάστε αναλυτικά