Πεταλούδες Κενού

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν ενσωματωμένες βελόνες από ανοξείδωτο ατσάλι
  • Εύκαµπτο και διαφανές σωληνάκι δια µέσω του οποίου είναι δυνατή η παρακολούθηση της ροής του αίµατος. Μήκος 178mm
  • Τα πτερύγια είναι εύκαµπτα προκειµένου να επιτυγχάνεται σταθερό κράτηµα
  • Η βελόνα διατρήσεως των σωληναρίων είναι κενού ευθείας εσωτερικής αύλακος
  • Μη τοξικές, µη πυρογενείς, latex free
  • Μπορούν να γεµίσουν εύκολα, πολλαπλά σωληνάρια µε µία αιµοληψία
  • Είναι αποστειρωµένες µε οξείδιο αιθυλενίου και συσκευασµένες σε ατοµική peel pack συσκευασία