Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2024

Εισαγωγή

Οι ιστοσελίδες (“ιστοσελίδες” ή “υπηρεσίες”)

ανήκουν και λειτουργούνται από την ARISTON DENTAL Ι.Κ.Ε., αρ. ΓΕΜΗ: 007258901000 (“Ariston Dental” ή “εμείς“) για να προσφέρουμε στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας (“εσείς“, “σας” ή “χρήστες”) γενικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας και τα προϊόντα μας, καθώς και άμεση πρόσβαση στα προϊόντα μας με την πραγματοποίηση αγοράς όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω, τους Όρους (όπως ορίζονται στην παράγραφο παρακάτω) και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Στο εξής, οι όροι “ιστοσελίδα” στον ενικό και “ιστοσελίδες” στον πληθυντικό θα χρησιμοποιούνται για να αναφέρονται σε οποιονδήποτε ή όλους τους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται ανωτέρω, στο βαθμό που ο σχετικός κανόνας εφαρμόζεται στη λειτουργία τους. Για παράδειγμα, ορισμένοι δικτυακοί τόποι δεν διαθέτουν λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και, ως εκ τούτου, τα τμήματα που αναφέρονται στις πληρωμές ή στους όρους συναλλαγής δεν ισχύουν κατ’ ανάγκη για τη χρήση των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Οι παρόντες όροι χρήσης αυτής της ιστοσελίδας (“Όροι“), καθώς και η Πολιτική Απορρήτου των ιστοσελίδων μας, διέπουν τη χρήση τους. Με την πρόσβαση ή άλλη χρήση των ιστοσελίδων, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει ότι η χρήση υπόκειται στους παρόντες Όρους, όπως ορίζονται παρακάτω, και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 15 ετών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Η εν λόγω τροποποίηση θα ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευση. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση των ιστοσελίδων μας μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων θα θεωρείται ως δήλωση ότι αποδέχεστε οριστικά τους τροποποιημένους Όρους.

Άδειες και επιτρεπόμενες χρήσεις

Οι ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένης της “εμφάνισής” τους και όλου του περιεχομένου τους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, εικόνων, γραφικών, αρχείων βίντεο, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους ισχύοντες νόμους και συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Τα περιεχόμενα αυτά ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια στην Ariston Dental.

Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως παραχώρηση άδειας ή άλλων δικαιωμάτων βάσει οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας της Ariston Dental ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Μπορούμε να διακόψουμε, να αλλάξουμε ή να περιορίσουμε τη χρήση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση.

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να μεταφορτωθεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί, να καταστεί προσβάσιμο σε τρίτους για σκοπούς άλλους από προσωπικές, μη εμπορικές χρήσεις χωρίς τη ρητή προηγούμενη άδεια της Ariston Dental.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα σε αυτήν την ιστοσελίδα προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Οι ονομασίες προϊόντων, τα λογότυπα, τα σχέδια, τα σλόγκαν και τα εμπορικά σήματα της Ariston Dental που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές ονομασίες ή σχέδια και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται αυστηρά κάθε ενέργεια που παραβιάζει αυτά τα δικαιώματα.

Άλλα ονόματα εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών που βρίσκονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών που ανήκουν σε τρίτους.

Αποποίηση ευθυνών και περιορισμός της ευθύνης

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι πληροφορίες που περιέχει διατίθενται “ως έχουν” χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες είναι ενημερωμένες, ακριβείς ή πλήρεις και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές για οποιαδήποτε απόφαση ή για να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Με το παρόν αποποιούμαστε κάθε εγγύηση ότι οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες μας δεν θα διακόπτονται ή ότι οι ιστοσελίδες είναι απαλλαγμένες από ιούς, worms, trojan horses ή άλλους μολυσματικούς κώδικες.

Η Ariston Dental καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διατηρεί το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο, ωστόσο η Ariston Dental αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητά του. Επιπλέον, η Ariston Dental διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει, να αναστείλει ή να διακόψει τη λειτουργία των ιστοσελίδων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και η Ariston Dental δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν από αυτό.

Είστε υπεύθυνοι για την επαλήθευση οποιασδήποτε πληροφορίας προτού βασιστείτε σε αυτήν. Η χρήση των ιστοσελίδων μας και του διαθέσιμου περιεχομένου γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να λαμβάνετε μέτρα για την αποτροπή ζημιών από ιούς υπολογιστών, worms κ.λπ. και η Ariston Dental δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από τέτοια στοιχεία.

Η Ariston Dental δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών στις ιστοσελίδες μας.

Αποποίηση ευθύνης για ιατρικές ή επαγγελματικές συμβουλές

Οι πληροφορίες που παρέχονται στις ιστοσελίδες μας μπορεί να  απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε επαγγελματίες υγείας και θα αφορούν, μεταξύ άλλων, εμπορικές και ιατρικές συσκευές. Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται από το ευρύ κοινό ως υποκατάστατο ή ως ιατρική γνώμη ή ιατρική συμβουλή σχετικά με οποιοδήποτε συγκεκριμένο ιατρικό ζήτημα ή πραγματική περίσταση. Εάν χρήστες κάποιας ιστοσελίδας μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας καλούνται ρητά να ζητούν ιατρική συμβουλή επικοινωνώντας αμέσως με τον επαγγελματία υγείας τους σχετικά με οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση που μπορεί να απαιτεί θεραπεία.

Πληροφορίες από τους χρήστες

Η Ariston Dental δεν υποχρεούται να απαντά σε επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικών εντύπων σε σχέση με τις ιστοσελίδες, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο και εκτός εάν υπαγορεύεται από την Πολιτική Απορρήτου μας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που παρέχεται από εσάς μέσω αυτών των ιστοσελίδων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή παρόμοιων στοιχείων, είναι και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική.

Απόρρητο

Οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο συλλέγεται μέσω των ιστοσελίδων μας θα τυγχάνει επεξεργασίας και θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας, καθώς και την Πολιτική Cookies που ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους μέσω παραπομπής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, στείλτε μας email στη διεύθυνση privacy@aristondental.com.

Εκτός εάν συμφωνήσουμε διαφορετικά εγγράφως, σας ζητάμε να χρησιμοποιείτε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που σας παρέχουμε για μέλη του προσωπικού μας ή/και τρίτους μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους σας γνωστοποιήθηκαν οι πληροφορίες αυτές και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

Ιστοσελίδες και σύνδεσμοι τρίτων

Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων για τη διευκόλυνσή σας. Τέτοιοι σύνδεσμοι δεν συνιστούν έγκριση από την Ariston Dental των προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων ή οποιουδήποτε περιεχομένου σε οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτων. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Ariston Dental δεν φέρει καμία ευθύνη ή αρμοδιότητα επί του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων τρίτων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους. Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτήν γίνεται με δική σας ευθύνη.

Επιπλέον, θα πρέπει να λάβετε προηγούμενη γραπτή άδεια από την Ariston Dental εάν σκοπεύετε να δημοσιεύσετε τις ιστοσελίδες μας ή να χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες μας με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στους παρόντες Όρους. Κάθε επόμενη ή/και επανειλημμένη δημοσίευση θα απαιτεί εκ νέου χορήγηση άδειας μας.  Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Ariston Dental δεν φέρει καμία ευθύνη ή και δεν ασκεί έλεγχο επί του περιεχομένου οποιοδήποτε δικτυακού τόπου αναρτά ή κάνει χρήση κάποιας εκ των ιστοσελίδων μας.

 

Ασφάλεια καρτών πληρωμών

Όλες οι πληρωμές διεκπεραιώνονται από πιστοποιημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και πιστωτικά ιδρύματα και δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Έχουμε ελέγξει και παρακολουθούμε ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (PSP) που χρησιμοποιούμε συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφάλειας δεδομένων της βιομηχανίας καρτών πληρωμών (PCI-DSS).

Μέσω των παραπάνω PSP, δεχόμαστε πληρωμές με τις ακόλουθες μεθόδους:

Όταν εισέρχεστε στη φάση πληρωμής σε κάποια ιστοσελίδα μας, θα μεταφερθείτε στον ασφαλή διακομιστή του παρόχου πληρωμών που έχετε επιλέξει και το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) θα ενεργοποιήσει το εικονίδιο “LOCK”. Αυτό σας διαβεβαιώνει ότι οι αριθμοί λογαριασμών, πιστωτικών/χρεωστικών καρτών και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες δεν μπορούν να προβληθούν, να υποκλαπούν ή να αλλοιωθούν.

Εγγυήσεις και επιστροφές

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία ανά πάσα στιγμή μέχρι το πέρας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων.

Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην οικεία Πολιτική Επιστροφών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Όλες οι νομικές διαδικασίες σχετικά με διαφωνίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους Όρους ή τις ιστοσελίδες μας θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.

Η Ariston Dental δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες μας είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε άλλες τοποθεσίες και απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοσελίδες μας από περιοχές όπου το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορεί να είναι παράνομο. Όσοι επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Ariston Dental από άλλες τοποθεσίες ή χώρες εκτός της Ελλάδας, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η Ariston Dental μπορεί να αντικαταστήσει δεόντως οποιαδήποτε τέτοια άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη των παρόντων Όρων με μια έγκυρη και εκτελεστή διάταξη που θα επιτυγχάνει, στο μέτρο του δυνατού, τους οικονομικούς, επιχειρηματικούς και άλλους σκοπούς της εν λόγω άκυρης ή μη εκτελεστή διάταξης.

Ευθύνη και παραβιάσεις

Αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη για τη χρήση ή την πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασής σας σε οποιαδήποτε βιβλιογραφία της Ariston Dental ή άλλη που λαμβάνεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, και παραιτείστε από κάθε αξίωση κατά της Ariston Dental.

Επιπλέον, εγγυάστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες για:
(α) να ανεβάσετε, να
δημοσιεύσετε, να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να μεταδώσετε με άλλο τρόπο περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, συκοφαντικό, προσβλητικό της ιδιωτικής ζωής άλλου προσώπου, φυλετικά, εθνικά ή με άλλο τρόπο επιλήψιμο
(β) να ανεβάσετε, να δημοσιεύσετε, να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να μεταδώσετε με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου,
(γ) ανεβάζετε, αναρτάτε, στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταδίδετε με άλλο τρόπο περιεχόμενο που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικό δικαίωμα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας
(δ) παραβιάζετε οποιοδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κανονισμών που εκδίδονται από οποιοδήποτε χρηματιστήριο αξιών ή
(ε) συλλέγετε ή αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα για άλλους χρήστες.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες, εάν η συμπεριφορά σας κριθεί παράνομη, βίαιη και ασύμβατη με το πνεύμα και οποιονδήποτε εκ των παρόντων Όρων. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε κάθε υλικό που θεωρούμε ακατάλληλο, παράνομο ή με οποιονδήποτε τρόπο αντίθετο προς τα ήθη και τις αξίες μας.

Συνιστούμε στους χρήστες που βρίσκουν ακατάλληλο περιεχόμενο να επικοινωνήσουν μαζί μας αμέσως.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@aristondental.com