Φιαλίδια αιμοληψίας κενού

Διατίθενται:

  • Γυάλινα, αποστειρωμένα φιαλίδια κενού, 10ml, άδεια (χωρίς πρόσθετα)
  • Πλαστικά, αποστειρωμένα φιαλίδια κενού, 10ml, άδεια (χωρίς πρόσθετα) με εσωτερική επίστρωση σιλικόνης
  • Πλαστικά, αποστειρωμένα φιαλίδια κενού, 10ml, άδεια (χωρίς πρόσθετα) χωρίς εσωτερική επίστρωση σιλικόνης (Non silicone-coated)
  • Γυάλινα, αποστειρωμένα φιαλίδια κενού, 10ml, με 1,5cc ACD solution A (Αντιπηκτικό διάλυμα τύπου Α)
10ml vacutainers