Προσθετικά κωνικής σύνδεσης

Κοίλος (Concave) αυχένας προσθετικών εξαρτημάτων που διατίθενται από το Α έως το Ω: από τα abutments επούλωσης, τους άξονες αποτύπωσης και μέχρι τα τελικά abutments για συγκολλούμενες και κοχλιούμενες εργασίες. Οδηγούν στην αισθητική έδραση του μαλακού ιστού και τη στεγανοποίηση της ένωσης εμφυτεύματος-κολοβώματος, που οδηγεί πρακτικά στην εκμηδένιση των πιθανοτήτων εμφάνισης περιεμφυτευματίτιδας.

Εργονομία και ευκολία, καθώς τα προσθετικά εξαρτήματά τους είναι κοινά για όλες τις διαμέτρους εμφυτευμάτων Conical PCA (Standard Ø 3.75 mm, Ø 4.2 mm, Ø 5.0 mm), καθώς και τη στενή διάμετρο πλατφόρμας (narrow: Ø 3,25 mm).

Εμπλουτισμένες σειρές με καινοτόμα κολοβώματα για κοχλιούμενες αποκαταστάσεις, τόσο για μονήρεις αποκαταστάσεις (Single Units) όσο και για γέφυρες (Multi Units). Παρέχουν τη δυνατότητα εφαρμογής όλων των τεχνολογικών εξελίξεων (CAD/CAM parts: scan abutments, titanium bases, passive glue-on abutments επί Multi και Single Units, κ.λπ).

HEALING CAPS - CONICAL

 • CONCAVE Ø4.5mm
2mm

55-72042
3mm

55-72043
4mm

55-72044
5mm

55-72045
7mm

55-72047
 • CONCAVE Ø6.0mm
2mm

55-72062
3mm

55-72063
5mm

55-72065
7mm

55-72067
 • STRAIGHT (For Locators)
2mm

55-72002
3mm

55-72003
5mm

55-72005
Slim 2mm

55-72006

IMPRESSION COPING - CONICAL

 • Ø4.5mm
Closed Tray

56-72145
Impression
Snap-on

56-72012
Open Tray
For Ratchet

56-72045
OpenTray
Slim

56-72046
 • Ø6.0mm
Closed Tray

56-72160
Open Tray
For Ratchet

56-72060
Scan
Abutment

30-70105
Analog

56-72011

TEMPORARY ABUTMENTS

Engage

45-72031
Non Engage

45-72032

STRAIGHT TITANIUM ABUTMENTS

 • CONCAVE ANATOMIC ABUTMENT Ø4.5 mm
1mm

40-72041
2mm

40-72042
3mm

40-72043
4mm

40-72044
5mm

40-72045
knife edge

40-72010
 • CONCAVE ANATOMIC ABUTMENT Ø6.0 mm
1mm

40-72061
2mm

40-72062
3mm

40-72063
4mm

40-72064
5mm

40-72065

ANGULATED TITANIUM ABUTMENTS

 • ANATOMIC CONCAVE ANGULATED ABUTMENTS 20°
knife edge

40-72020
1mm

40-72241
2mm

40-72242
3mm

40-72243
4mm

40-72244
5mm

40-72245

ABUTMENT APRON40-70130

TITANIUM BASES ROUND

 • CONICAL PLATFORM - ENGAGE
4MM 0.5mm

40-72046
2mm

40-72084
3mm

40-72048
6MM 0.5mm

40-72050
2mm

40-72086
3mm

40-72052
 • CONICAL PLATFORM - NON-ENGAGE
4MM 0.5mm

40-72047
2mm

40-72085
3mm

40-72049
6MM 0.5mm

40-72050
2mm

40-72087
3mm

40-72053

TITANIUM BASES ROUND ANTERIOR

 • CONICAL PLATFORM
  0.5mm

40-72081
2mm

40-72082
3mm

40-72083

TITANIUM BASE SQUARE

 • TITANIUM BASE
Engage
1mm

40-72031
Non Engage
1mm

40-72032
Engage
3mm

40-72036
Non Engage
3mm

40-72037

ANGULATION CORRECTIVE SYSTEM (ACS)

4MM 1mm

40-72054
3mm

40-72056
 • CONICAL PLATFORM - NON-ENGAGE
4MM 1mm

40-72055
3mm

40-72057
Manual Hex Driver Hex Driver for Ratchet Screw

60-70152

60-70153

80-70037

CASTABLE ABUTMENTS

GOLD BASE Engage

46-72001
Non Engage

46-72002
CHROME COBALT Engage

40-72021
Non Engage

40-72022

MULTI UNIT

1mm

42-72041
2mm

42-72042
3mm

42-72043
4mm

42-72044
5mm

42-72045
17° 3mm

42-72017
4.5mm

42-72018
30° 4mm

42-72030
Closed Tray Open Tray Scan Abutment Analog Healing Cap

56-72003

56-72002

30-70103

56-72001

55-72010
Titanium Castable Titanium Interface Coping Titanium Interface Coping Retentive

42-70020

42-70021

42-70022

42-70028

SINGLE UNIT

1mm

43-72041
2mm

43-72042
3mm

43-72043
4mm

43-72044
5mm

43-72045
Closed Tray Open Tray Scan Abutment Abutment Analog

56-70021

56-70023

30-70104

56-70022
Healing Cap Temporary Titanium Castable Titanium Interface Coping

55-70012

41-70056

41-70057

41-70059
Non-Engage Ti Cylinder Non-Engage Castable Abutment

41-70016

41-70017

BALL ABUTMENTS

1mm

40-72001
2mm

40-72002
3mm

40-72003
4mm

40-72004
5mm

40-72005
Ball Attachment Green Nylon Fitting (Very Elastic-350gr) Ball Attachment Yellow Nylon Fitting
(Extra Soft - 500gr)
Ball Attachment Pink Nylon Fitting (Soft - 900gr)

40-70131

40-70132

40-70023
Ball Attachment Transparent Nylon Fitting
(Standard -1300gr)
Metal Case Ball Abutment Analog

40-70065

40-70022

56-70013

EQUATOR ABUTMENTS

0.5mm

40-72066
1mm

40-72067
2mm

40-72068
3mm

40-72069
4mm

40-72070
5mm

40-72071
6mm

40-72072
Stainless
Steel
Housing
Retentive
Cap Rigid
2700gr, Violet
Retentive Cap
Standard
1800gr, clear
Retentive Cap
Soft
1200gr, Pink

40-70287

40-70282

40-70283

40-70284
Retentive Cap
Extra Soft
600gr, Yellow
Retentive Cap
for Lab,
Black
Smart Box
Housing with
Black Cap
Protective Disc,
Clear
Protective Disc,
Pink

40-70285

40-70286

40-70305

40-70288

40-70289
Impression Coping Analog Core Tool

56-70042

56-70041

60-70161
EQUATOR RETENTIVE CAP
ASSORTMENT KIT
EQUATOR RETENTIVE CAP
SMARTBOX ASSORTMENT KIT

40-70306

40-70307

LOCATOR ABUTMENTS

1mm

40-72011
2mm

40-72012
3mm

40-72013
4mm

40-72014
5mm

40-72015
6mm

40-72016
Locator Male Processing Package Locator Extended Range Male Processing Package Locator Impression Coping

40-70110

40-70112

56-70026
Locator
Female Analog
Dia 4mm
Locator
Core
Tool

56-70027

60-70133

SNAP-ON ABUTMENT SYSTEM - SAS

NARROW PLATFORM
Cat NO. Ø (mm) L (mm) H (mm)
44-72441 4.5 4.0 1
44-72442 4.5 4.0 2
44-72443 4.5 4.0 3
44-72444 4.5 4.0 4
44-72445 4.5 4.0 5
44-72461 6.0 4.0 1
44-72462 6.0 4.0 2
44-72463 6.0 4.0 3
44-72464 6.0 4.0 4
44-72465 6.0 4.0 5
44-72541 4.5 5.5 1
44-72542 4.5 5.5 2
44-72543 4.5 5.5 3
44-72544 4.5 5.5 4
44-72545 4.5 5.5 5
44-72561 6.0 5.5 1
44-72562 6.0 5.5 2
44-72563 6.0 5.5 3
44-72564 6.0 5.5 4
44-72565 6.0 5.5 5
       

SCREWS

Open Tray Screw For Ratchet Open Tray Slim screw Abutment Screw Conical connection

80-70008

80-70009

80-72002
Multi-Unit Screw Multi-Unit Closed Tray Screw Multi-Unit Open Tray Screw

80-70005

80-70002

80-70006

NT Trading for PALTOP


These products can only be used with other NT Trading PALTOP products
NT Trading
Scan
Abutments
for PALTOP

30-70110
NT Trading
Blank
Abutments
for PALTOP

30-70237
NT Trading
Dim Analogs
for PALTOP

30-70512
NT Trading
Mill Lab
Analogs
for PALTOP

30-70241

PALTOP For Amann Girrbach

Milling Blank
Abutment
for Amann Girrbach

30-70223

IMMEDIATE TITANIUM TEMPORARY ABUTMENT

Standard
Platform
1.5mm
45-72001
3mm
45-72003
WIDE 3mm
45-72033
HEX DRIVER
FOR IMMEDIATE
TEMPORARY ABUTMENT

60-70244