Εμφυτεύματα σύνδεσης εσωτερικού εξαγώνου

Παρακαλούμε δείτε κάτωθι τον νέο κατάλογο προϊόντων της PALTOP για το 2022 ή κατεβάστε τον εδώ: Paltop 2022 Product Catalog

Υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα μέσω κατάλληλου platform swifting, προφίλ ανάδυσης και διαχείρισης μαλακών ιστών. H μετατόπιση πλατφόρμας δίνει τη δυνατότητα για υψηλή αισθητική μέσω της «διαχείρισης των μαλακών ιστών». Μειώνει τις τάσεις που μεταφέρονται στο οστούν μέσω του κολοβώματος και αποτρέπει την οστική απώλεια που προκαλείται από την υψηλή μηχανική καταπόνηση.

Καινοτόμος σχεδιασμός του σπειρώματος. Σπείρωμα 7 χιλ. με προοδευτική κωνικότητα που σκοπό έχει να βελτιώσει την αρχική σταθερότητα μέσω της οστικής συμπύκνωσης.

Διασφαλισμένη Οστεοενσωμάτωση. Κυλινδρικό σχήμα εμφυτεύματος που ευνοεί την οστεοενσωμάτωση, καθώς αυξάνει την επιφάνεια επαφής μεταξύ εμφυτεύματος και οστού.

Μικροσπείρωμα στον αυχένα. Για την ομαλή κατανομή των τάσεων στο τμήμα του φλοιώδους οστού. Ελαχιστοποιεί την οστική απορρόφηση.

Διπλή σπείρα. Ιδανικό βήμα 0,8 χιλ. για γρήγορη τοποθέτηση του εμφυτεύματος και άριστη αρχική σταθερότητα.

Ελεγχόμενα ενεργό άκρο. Δυναμικό, αυτοκοχλιούμενο άκρο για τοποθέτηση με δυνατότητα διόρθωσης του βάθους εμφύτευσης.

ADVANCED CLASSIC IMPLANTS   

Classic 3.25mm
6.0mm N/A
8.0mm N/A
10.0mm 20-70018
11.5mm 20-70019
13.0mm 20-70020
16.0mm 20-70021
Classic 3.75mm
6.0mm N/A
8.0mm 20-70017
10.0mm 20-70001
11.5mm 20-70002
13.0mm 20-70003
16.0mm 20-70004
Classic 4.2mm
6.0mm 20-70005
8.0mm 20-70006
10.0mm 20-70007
11.5mm 20-70008
13.0mm 20-70009
16.0mm 20-70010
Classic 5.00mm
6.0mm 20-70011
8.0mm 20-70012
10.0mm 20-70013
11.5mm 20-70014
13.0mm 20-70015
16.0mm 20-70016
Classic 6.0mm
6.0mm 20-70022
8.0mm 20-70023
10.0mm 20-70024
11.5mm 20-70025
13.0mm 20-70026
16.0mm 20-70027

ADVANCED PLUS IMPLANTS   

Plus 3.00mm
6.0mm N/A
8.0mm N/A
10.0mm 20-70034P
11.5mm 20-70035P
13.0mm 20-70036P
16.0mm 20-70037P
Plus 3.25mm
6.0mm N/A
8.0mm N/A
10.0mm 20-70018P
11.5mm 20-70019P
13.0mm 20-70020P
16.0mm 20-70021P
Plus 3.75mm
6.0mm N/A
8.0mm 20-70017P
10.0mm 20-70001P
11.5mm 20-70002P
13.0mm 20-70003P
16.0mm 20-70004P
Plus 4.2mm
6.0mm 20-70005P
8.0mm 20-70006P
10.0mm 20-70007P
11.5mm 20-70008P
13.0mm 20-70009P
16.0mm 20-70010P
Plus 5.0mm
6.0mm 20-70011P
8.0mm 20-70012P
10.0mm 20-70013P
11.5mm 20-70014P
13.0mm 20-70015P
16.0mm 20-70016P
Plus 6.0mm
6.0mm 20-70022P
8.0mm 20-70023P
10.0mm 20-70024P
11.5mm 20-70025P
13.0mm 20-70026P
16.0mm 20-70027P

PAI - PALTOP ACTIVE IMPLANTS

PAI 3.25mm
6.0mm N/A
8.0mm N/A
10.0mm 29-70018
11.5mm 29-70019
13.0mm 29-70020
16.0mm 29-70021
PAI 3.75mm
6.0mm N/A
8.0mm 29-70017
10.0mm 29-70001
11.5mm 29-70002
13.0mm 29-70003
16.0mm 29-70004
PAI 4.2mm
6.0mm 29-70005
8.0mm 29-70006
10.0mm 29-70007
11.5mm 29-70008
13.0mm 29-70009
16.0mm 29-70010
PAI 5.0mm
6.0mm 29-70011
8.0mm 29-70012
10.0mm 29-70013
11.5mm 29-70014
13.0mm 29-70015
16.0mm 29-70016
PAI 6.0mm
6.0mm 29-70022
8.0mm 29-70023
10.0mm 29-70024
11.5mm 29-70025
13.0mm 29-70026
16.0mm 29-70027

PAI TC - PALTOP ACTIVE IMPLANTS - TOTAL COVERAGE

PAI 3.25mm
6.0mm N/A
8.0mm N/A
10.0mm 29-70018TC
11.5mm 29-70019TC
13.0mm 29-70020TC
16.0mm 29-70021TC
PAI 3.75mm
6.0mm N/A
8.0mm 29-70017TC
10.0mm 29-70001TC
11.5mm 29-70002TC
13.0mm 29-70003TC
16.0mm 29-70004TC
PAI 4.2mm
6.0mm 29-70005TC
8.0mm 29-70006TC
10.0mm 29-70007TC
11.5mm 29-70008TC
13.0mm 29-70009TC
16.0mm 29-700010TC
PAI 5.0mm
6.0mm 29-70011TC
8.0mm 29-70012TC
10.0mm 29-70013TC
11.5mm 29-70014TC
13.0mm 29-70015TC
16.0mm 29-70016TC
PAI 6.0mm
6.0mm 29-70022TC
8.0mm 29-70023TC
10.0mm 29-70024TC
11.5mm 29-70025TC
13.0mm 29-70026TC
16.0mm 29-70027TC

DYNAMIC IMPLANTS   

Dynamic 3.00mm
6.0mm N/A
8.0mm N/A
10.0mm 21-70034
11.5mm 21-70035
13.0mm 21-70036
16.0mm 21-70037
Dynamic 3.25mm
6.0mm N/A
8.0mm N/A
10.0mm 21-70018
11.5mm 21-70019
13.0mm 21-70020
16.0mm 21-70021
Dynamic 3.75mm
6.0mm N/A
8.0mm 21-70017
10.0mm 21-70001
11.5mm 21-70002
13.0mm 21-70003
16.0mm 21-70004
Dynamic 4.2mm
6.0mm 21-70005
8.0mm 21-70006
10.0mm 21-70007
11.5mm 21-70008
13.0mm 21-70009
16.0mm 21-70010
Dynamic 5.0mm
6.0mm 21-70011
8.0mm 21-70012
10.0mm 21-70013
11.5mm 21-70014
13.0mm 21-70015
16.0mm 21-70016
Dynamic 6.0mm
6.0mm 21-70022
8.0mm 21-70023
10.0mm 21-70024
11.5mm 21-70025
13.0mm 21-70026
16.0mm 21-70027