Εμφυτεύματα Κωνικής Σύνδεσης

Παρακαλούμε δείτε κάτωθι τον νέο κατάλογο προϊόντων της PALTOP για το 2022 ή κατεβάστε τον εδώ: Paltop 2022 Product Catalog

Υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα μέσω κατάλληλου platform switching και shifting, προφίλ ανάδυσης και διαχείρισης μαλακών ιστών. H μετατόπιση πλατφόρμας δίνει τη δυνατότητα για υψηλή αισθητική μέσω της «διαχείρισης των μαλακών ιστών». Μειώνει τις τάσεις που μεταφέρονται στο οστούν μέσω του κολοβώματος και αποτρέπει την οστική απώλεια που προκαλείται από την υψηλή μηχανική καταπόνηση.

Διασφαλισμένη Οστεοενσωμάτωση. Κυλινδρικό σχήμα εμφυτεύματος που ευνοεί την οστεοενσωμάτωση, καθώς αυξάνει την επιφάνεια επαφής μεταξύ εμφυτεύματος και οστού.

Μικροσπείρωμα στον αυχένα. Για την ομαλή κατανομή των τάσεων στο τμήμα του φλοιώδους οστού. Ελαχιστοποιεί την οστική απορρόφηση.

Ελεγχόμενα ενεργό άκρο. Δυναμικό, αυτοκοχλιούμενο άκρο για τοποθέτηση με δυνατότητα διόρθωσης του βάθους εμφύτευσης και επίτευξη υψηλής αρχικής σταθερότητας.

Classic 3.25mm
10.0mm 20-70018
11.5mm 20-70019
13.0mm 20-70020
16.0mm 20-70021
Classic 3.75mm
8.0mm 20-70017
10.0mm 20-70001
11.5mm 20-70002
13.0mm 20-70003
16.0mm 20-70004
Classic 4.2mm
6.0mm 20-70005**
8.0mm 20-70006
10.0mm 20-70007
11.5mm 20-70008
13.0mm 20-70009
16.0mm 20-70010
Classic 5.0mm
6.0mm 20-70011**
8.0mm 20-70012
10.0mm 20-70013
11.5mm 20-70014
13.0mm 20-70015
16.0mm 20-70016