Διημερίδα PRF-PRP Θεσσαλονίκη – Σεπτέμβριος 2020

Ioannis Avgeris DDS, Dental & Implant Surgeon

Αυξητικοί Παράγοντες και βιολογικές μεμβράνες στην επούλωση και αναγέννηση των σκληρών και μαλακών ιστών, στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη.

Θεωρητικό μέρος:

Θα παρουσιαστεί η θεωρία που διέπει τη χρήση των αυξητικών παραγόντων και των συµπυκνωµάτων του αίµατος του ασθενούς στην εµφυτευµατολογία και την ανάπλαση των µαλακών και σκληρών ιστών. Θα αναλυθούν τα διάφορα πρωτόκολλα, τα αποτελέσµατά τους και η εξέλιξή τους, καθώς και η ελεύθερη επιλογή του έµπειρου κλινικού στη δηµιουργία των παραγώγων που απαιτούνται ανά περίπτωση.

Θα παρουσιαστεί η καινοτόµος & πρωτοποριακή τεχνική παρασκευής του Alb-PRF που επιµηκύνει το χρόνο απορρόφησης των µεµβρανών PRF
από 2 περίπου εβδοµάδες σε περισσότερο από 4 µήνες!

(Masako Fujioka-Kobayashi, Benoit Schaller, Carlos Fernando De Almeida Barros Mourão, Yufeng Zhang, Anton Sculean & Richard J. Miron (2020): Biological characterization of an injectable platelet-rich fibrin mixture consisting of autologous albumin gel and liquid platelet-rich fibrin (Alb-PRF), Platelets, DOI: 10.1080/09537104.2020.1717455).

Πρακτικό μέρος: Οριζόντια και κατακόρυφη ανάπλαση με εύκολο και προβλέψιμο τρόπο

 • Επίδειξη οριζόντιας και κατακόρυφης ανάπλασης ελλειµµατικής ακρολοφίας επί οµοιώµατος γνάθου
 • ∆ηµιουργία οστικών µοσχευµάτων µε την φιλοσοφία του sticky bone καθώς και βιολογικών µεµβρανών
 • Χρήση της νέας ειδικής συσκευής PRF της ariston dental για τη δηµιουργία συµπυκνωµάτων αίµατος
 • Χρήση της νέας ειδικής συσκευής BioGel Maker της ariston dental για την δηµιουργία µεµβρανών Alb-PRF

Ώρες 9:00 – 16:00 (8:30 – 9:00 > Προσέλευση – καφές)

Αθηνά Σπανού DMD, MD, OMFS Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Η χρήση των αιμοπεταλιακών συμπυκνωμάτων (PRF/PRP) στην αισθητική της περιστοματικής χώρας και την ευρύτερη περιοχή του προσώπου.

Θεωρητικό μέρος:

 • Ανατοµία – Φυσιολογία Γήρανσης δέρµατος
 • Βιολογία Αιµοπεταλιακών Συµπυκνωµάτων
 • Τύποι, Χαρακτηριστικά και εξέλιξη των Αιµοπεταλιακών Συµπυκνωµάτων (PRP, PRGF, CGF, L-PRF, A-PRF, I-PRF, Alb-PRF)
 • Ενδείξεις στην αισθητική του προσώπου
 • Πρωτόκολλα θεραπείας
 • Αντενδείξεις
 • Επιπλοκές
 • Tips and Tricks

Πρακτικό μέρος:

 • Επίδειξη αυτόλογης µεσοθεραπείας µε microneedling
 • Επίδειξη ενέσιµης αυτόλογης µεσοθεραπείας

Θα γίνει επίδειξη παρασκευής αυτόλογου ενέσιµου filler από Alb-PRF µε τη νέα ειδική συσκευή BioGel Maker της ariston dental!

Ώρες 9:30 – 15:00 (9:00 – 9:30 > Προσέλευση – καφές)

Κόστος συμμετοχής για 1 σεμινάριο: 120€

Κόστος συμμετοχής για 2 σεμινάρια: 190€

(Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων:
Ariston Dental Θεσσαλονίκης
Τηλ.: +30 2310 268 020
email: info@aristondental.com

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ariston Dental Θεσσαλονίκης:
Ναυάρχου Κουντουριώτου 13, 3ος όροφος, 546 25 Λιμάνι