Διημερίδα PRF-PRP Θεσσαλονίκη – Φεβρουάριος 2020

Ioannis Avgeris DDS, Dental & Implant Surgeon

Αυξητικοί Παράγοντες και βιολογικές μεμβράνες στην επούλωση και αναγέννηση των σκληρών και μαλακών ιστών, στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη.

Θεωρητικό μέρος:

Θα παρουσιαστεί η θεωρία που διέπει τη χρήση των αυξητικών παραγόντων και των συμπυκνωμάτων του αίματος του ασθενούς (ως αυτόλογη θεραπεία) στην εμφυτευματολογία και την ανάπλαση των μαλακών και σκληρών ιστών. Θα αναλυθούν τα διάφορα πρωτόκολλα, τα αποτελέσματά τους και η εξέλιξή τους, καθώς και η ελεύθερη επιλογή του έμπειρου κλινικού στη δημιουργία των παραγώγων που απαιτούνται ανά περίπτωση.

Πρακτικό μέρος: Οριζόντια και κατακόρυφη ανάπλαση με εύκολο και προβλέψιμο τρόπο

  • Εργασία σε πραγματικές συνθήκες
  • Αιμοληψία από ειδικό
  • Χρήση της νέας ειδικής συσκευής PRF της ariston dental, για τη δημιουργία συμπυκνωμάτων αίματος
  • Δημιουργία οστικών μοσχευμάτων με την φιλοσοφία του sticky bone καθώς και βιολογικών μεμβρανών από A-PRFTM
  • Επίδειξη οριζόντιας και κατακόρυφης ανάπλασης ελλειμματικής ακρολοφίας επί ομοιώματος γνάθου

Ώρες 9:00 – 16:00 (8:30 – 9:00 > Προσέλευση – καφές)

Αθηνά Σπανού DMD, MD, OMFS Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Η χρήση των αιμοπεταλιακών συμπυκνωμάτων (PRF/PRP) στην αισθητική της περιστοματικής χώρας και την ευρύτερη περιοχή του προσώπου.

Ώρες 9:30 – 15:00 (9:00 – 9:30 > Προσέλευση – καφές)

Κόστος συμμετοχής για 1 σεμινάριο: 120€

Κόστος συμμετοχής για 2 σεμινάρια: 190€

(Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων:
Ariston Dental Αθήνας (κα Αναστασία Χατζημιχάλη)
Τηλ.: +30 210 80 30 341
email: info@aristondental.com

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ariston Dental Θεσσαλονίκης:
Ναυάρχου Κουντουριώτου 13, 3ος όροφος, 546 25 Λιμάνι