Διημερίδα PRF-PRP Αθήνα Ιούλιος 2020

Ioannis Avgeris DDS, Dental & Implant Surgeon

Αυξητικοί Παράγοντες και βιολογικές μεμβράνες στην επούλωση και αναγέννηση των σκληρών και μαλακών ιστών, στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη.

Θεωρητικό μέρος:

Θα παρουσιαστεί η θεωρία που διέπει τη χρήση των αυξητικών παραγόντων και των συμπυκνωμάτων του αίματος του ασθενούς στην εμφυτευματολογία και την ανάπλαση των μαλακών και σκληρών ιστών. Θα αναλυθούν τα διάφορα πρωτόκολλα, τα αποτελέσματά τους και η εξέλιξή τους, καθώς και η ελεύθερη επιλογή του έμπειρου κλινικού στη δημιουργία των παραγώγων που απαιτούνται ανά περίπτωση.

Θα παρουσιαστεί η καινοτόμος & πρωτοποριακή τεχνική παρασκευής του Alb-PRF που επιμηκύνει το χρόνο απορρόφησης των μεμβρανών PRF
από 2 περίπου εβδομάδες σε περισσότερο από 4 μήνες!

(Masako Fujioka-Kobayashi, Benoit Schaller, Carlos Fernando De Almeida Barros Mourão, Yufeng Zhang, Anton Sculean & Richard J. Miron (2020): Biological characterization of an injectable platelet-rich fibrin mixture consisting of autologous albumin gel and liquid platelet-rich fibrin (Alb-PRF), Platelets, DOI: 10.1080/09537104.2020.1717455).

Πρακτικό μέρος: Οριζόντια και κατακόρυφη ανάπλαση με εύκολο και προβλέψιμο τρόπο

 • Επίδειξη οριζόντιας και κατακόρυφης ανάπλασης ελλειμματικής ακρολοφίας επί ομοιώματος γνάθου
 • ∆ηµιουργία οστικών µοσχευµάτων µε την φιλοσοφία του sticky bone καθώς και βιολογικών µεµβρανών
 • Χρήση της νέας ειδικής συσκευής PRF της ariston dental για τη δηµιουργία συµπυκνωµάτων αίµατος
 • Χρήση της νέας ειδικής συσκευής BioGel Maker της ariston dental για την δηµιουργία µεµβρανών Alb-PRF

Ώρες 9:00 – 16:00 (8:30 – 9:00 > Προσέλευση – καφές)

Χρήστος Κρασαδάκης MD, DDS, OMFS Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Η χρήση των αιμοπεταλιακών συμπυκνωμάτων (PRF/PRP) στην αισθητική της περιστοματικής χώρας και την ευρύτερη περιοχή του προσώπου.

Θεωρητικό μέρος:

Εισαγωγή στην αυτόλογη µεσοθεραπεία

 • Ενδείξεις – Αντενδείξεις
 • Τι είναι η αυτόλογη µεσοθεραπεία;
 • Εξοικείωση µε τη φυγόκεντρο
 • ∆ιαφορές PRP, PRF, CGF, Alb-PRF
 • Τι είναι το Mesobotox;
 • Microneedling (Dermapen)
 • Πρωτόκολλα Θεραπείας
 • Τεχνικές εφαρµογής
 • Πιθανές επιπλοκές και τρόποι αποφυγής τους
 • Μυστικά επιτυχίας
 • Μετεγχειρητικές οδηγίες

Πρακτικό μέρος:

Resurfacing της περιοχής του προσώπου µε αιµοπεταλιακά συµπυκνώµατα

 • Μέτωπο-Μεσόφρυο,
 • Περιοφθάλµια χώρα, Μύτη,
 • Προωτιαία χώρα-Παρειές,
 • Περιστοµατική χώρα,
 • Υπογνάθια -Υπογενείδια χώρα

Θα γίνει επίδειξη παρασκευής αυτόλογου ενέσιµου filler από Alb-PRF µε τη νέα ειδική συσκευή BioGel Maker της ariston dental!

Ώρες 9:30 – 15:00 (9:00 – 9:30 > Προσέλευση – καφές)

Κόστος συμμετοχής για 1 σεμινάριο: 120€

Κόστος συμμετοχής για 2 σεμινάρια: 190€

(Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων:
Ariston Dental Αθήνας (Κα Αναστασία Χατζημιχάλη)
Tηλ.: +30 210 80 30 341
email: info@aristondental.com

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της Ariston Dental:
Λεωφ. Μεσογείων 467, Κτήριο Α, 5ος όροφος, 153 43 Αγία Παρασκευή