Διημερίδα PRF-PRP Αθήνα Δεκέμβριος 2019

Ioannis Avgeris DDS, Dental & Implant Surgeon

Αυξητικοί Παράγοντες και βιολογικές μεμβράνες στην επούλωση και αναγέννηση των σκληρών και μαλακών ιστών, στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη.

Θεωρητικό μέρος:

Θα παρουσιαστεί η θεωρία που διέπει τη χρήση των αυξητικών παραγόντων και των συμπυκνωμάτων του αίματος του ασθενούς (ως αυτόλογη θεραπεία) στην εμφυτευματολογία και την ανάπλαση των μαλακών και σκληρών ιστών. Θα αναλυθούν τα διάφορα πρωτόκολλα, τα αποτελέσματά τους και η εξέλιξή τους, καθώς και η ελεύθερη επιλογή του έμπειρου κλινικού στη δημιουργία των παραγώγων που απαιτούνται ανά περίπτωση.

Πρακτικό μέρος: Οριζόντια και κατακόρυφη ανάπλαση με εύκολο και προβλέψιμο τρόπο

  • Εργασία σε πραγματικές συνθήκες
  • Αιμοληψία από ειδικό
  • Χρήση της νέας ειδικής συσκευής PRF της ariston dental, για τη δημιουργία συμπυκνωμάτων αίματος
  • Δημιουργία οστικών μοσχευμάτων με την φιλοσοφία του sticky bone καθώς και βιολογικών μεμβρανών από A-PRFTM
  • Επίδειξη οριζόντιας και κατακόρυφης ανάπλασης ελλειμματικής ακρολοφίας επί ομοιώματος γνάθου

Ώρες 9:00 – 16:00 (8:30 – 9:00 > Προσέλευση – καφές)

Χρήστος Κρασαδάκης MD, DDS, OMFS Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Η χρήση των αιμοπεταλιακών συμπυκνωμάτων (PRF/PRP) στην αισθητική της περιστοματικής χώρας και την ευρύτερη περιοχή του προσώπου.

Στο σεμινάριο θα γίνει επίδειξη εφαρμογής liquid PRF στην περιοχή του προσώπου σε ασθενή.

Ώρες 9:30 – 15:00 (9:00 – 9:30 > Προσέλευση – καφές)

Κόστος συμμετοχής για 1 σεμινάριο: 120€

Κόστος συμμετοχής για 2 σεμινάρια: 190€

(Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων:
Ariston Dental Αθήνας (Κα Αναστασία Χατζημιχάλη)
Tηλ.: +30 210 80 30 341
email: info@aristondental.com

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της Ariston Dental:
Λεωφ. Μεσογείων 467, Κτήριο Α, 5ος όροφος, 153 43 Αγία Παρασκευή