Αυξητικοί Παράγοντες και βιολογικές μεμβράνες στην επούλωση και αναγέννηση των σκληρών και μαλακών ιστών, στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη.

Θεωρητικό μέρος:

Θα παρουσιαστεί η θεωρία που διέπει τη χρήση των αυξητικών παραγόντων και των συµπυκνωµάτων του αίµατος του ασθενούς στην εµφυτευµατολογία και την ανάπλαση των µαλακών και σκληρών ιστών. Θα αναλυθούν τα διάφορα πρωτόκολλα, τα αποτελέσµατά τους και η εξέλιξή τους, καθώς και η ελεύθερη επιλογή του έµπειρου κλινικού στη δηµιουργία των παραγώγων που απαιτούνται ανά περίπτωση.

Θα παρουσιαστεί η καινοτόµος & πρωτοποριακή τεχνική παρασκευής του Alb-PRF που επιµηκύνει το χρόνο απορρόφησης των µεµβρανών PRF
από 2 περίπου εβδοµάδες σε περισσότερο από 4 µήνες!

(Masako Fujioka-Kobayashi, Benoit Schaller, Carlos Fernando De Almeida Barros Mourão, Yufeng Zhang, Anton Sculean & Richard J. Miron (2020): Biological characterization of an injectable platelet-rich fibrin mixture consisting of autologous albumin gel and liquid platelet-rich fibrin (Alb-PRF), Platelets, DOI: 10.1080/09537104.2020.1717455).

Πρακτικό μέρος: Οριζόντια και κατακόρυφη ανάπλαση με εύκολο και προβλέψιμο τρόπο

 • Επίδειξη οριζόντιας και κατακόρυφης ανάπλασης ελλειµµατικής ακρολοφίας επί οµοιώµατος γνάθου
 • ∆ηµιουργία οστικών µοσχευµάτων µε την φιλοσοφία του sticky bone καθώς και βιολογικών µεµβρανών
 • Χρήση της νέας ειδικής συσκευής PRF της ariston dental για τη δηµιουργία συµπυκνωµάτων αίµατος
 • Χρήση της νέας ειδικής συσκευής BioGel Maker της ariston dental για την δηµιουργία µεµβρανών Alb-PRF

Ώρες 9:00 – 16:00 (8:30 – 9:00 > Προσέλευση – καφές)

Ομιλητής:

Ioannis Avgeris DDS, Dental & Implant Surgeon

Η χρήση των αιμοπεταλιακών συμπυκνωμάτων (PRF/PRP) στην αισθητική της περιστοματικής χώρας και την ευρύτερη περιοχή του προσώπου.

Θεωρητικό μέρος:

Εισαγωγή στην αυτόλογη μεσοθεραπεία

 • Ενδείξεις – Αντενδείξεις
 • Τι είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία;
 • Εξοικείωση με τη φυγόκεντρο
 • Διαφορές PRP, PRF, CGF, Alb-PRF
 • Τι είναι το Mesobotox;
 • Microneedling (Dermapen)
 • Πρωτόκολλα Θεραπείας
 • Τεχνικές εφαρμογής
 • Πιθανές επιπλοκές και τρόποι αποφυγής τους
 • Μυστικά επιτυχίας
 • Μετεγχειρητικές οδηγίες

Πρακτικό μέρος:

Resurfacing της περιοχής του προσώπου με αιμοπεταλιακά συμπυκνώματα

Μέτωπο-Μεσόφρυο,
Περιοφθάλμια χώρα, Μύτη,
Προωτιαία χώρα-Παρειές,
Περιστοματική χώρα,
Υπογνάθια -Υπογενείδια χώρα

Θα γίνει επίδειξη παρασκευής αυτόλογου ενέσιµου filler από Alb-PRF µε τη νέα ειδική συσκευή BioGel Maker της ariston dental!

Ώρες 9:30 – 15:00 (9:00 – 9:30 > Προσέλευση – καφές)

Ομιλητής:

Αθηνά Σπανού DMD, MD, OMFS Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Με την αγορά της συσκευής PRF κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, το ποσό που έχει καταβληθεί για το σεμινάριο, επιστρέφεται με την μορφή έκπτωσης.