Σάββατο 24/9 2022

Θεωρητικό Μέρος 1/

Κάντε κλικ για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

09:00 – 11:00

Άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος

Ταυτόχρονη οριζόντια οστική ανάπλαση

11:00 – 11:30 (Διάλειμμα για καφέ)

11:30 -14:00

Τεχνικές τρισδιάστατης οστικής αναγέννησης: Βασικές αρχές στην τρισδιάστατη (κάθετη και οριζόντια) οστική αναγέννηση

 • GBR (μεμβράνες PTFE ενισχυμένες με τιτάνιο) & οστικό μόσχευμα
 • SBB (Διαίρεση οστικού μπλοκ) τεχνική Khoury
 • Θεραπεία αποτυχημένης τοποθέτησης εμφυτεύματος (αισθητικά και βιολογικά) στην αισθητική περιοχή.

Περίληψη

Ο στόχος της θεραπείας με εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη είναι να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα υγιές, λειτουργικό, αλλά και καλαίσθητο. Για να επιτευχθεί ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα, είναι υποχρεωτικό να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα στη βέλτιστη τρισδιάστατη θέση και να περιβάλλονται πλήρως από υγιές οστό.
Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα είναι και η αρμονία και υγεία των μαλακών ιστών.
Λόγω της καταστροφής της φατνιακής ακρολοφίας που προκαλείται από τραύμα και από μολύνσεις των δοντιών ή των εμφυτευμάτων, συχνά το διαθέσιμο οστό δεν είναι ιδανικό για να επιτευχθεί ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα. Για να γίνει θεραπεία σε αυτά τα περιστατικά με προβλέψιμο τρόπο, υπάρχουν χειρουργικές τεχνικές που επιτρέπουν πλήρη τρισδιάστατη ανακατασκευή της φατνιακής ακρολοφίας.
Όταν ένα εμφύτευμα τοποθετείται λανθασμένα στην Αισθητική Ζώνη, είναι πιο επιρρεπές στην εμφάνιση βιολογικών (περιεμφυτευματίτιδα) και αισθητικών αστοχιών. Εάν μολυνθεί ένα εμφύτευμα που έχει τοποθετηθεί λανθασμένα, δεν πρέπει να γίνει θεραπεία σε αυτό το εμφύτευμα, διότι μπορεί μεν να γίνει οστική ανάπλαση, αλλά το νέο οστό είναι εξαιρετικά ευπαθές σε νέα οστική απορρόφηση, αφού σημαντικό μέρος της αιτιολογίας του προβλήματος είναι η λάθος θέση του εμφυτεύματος (ειδικώς η τοποθέτηση πολύ χειλικά και πολύ βαθιά). Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι επιθυμητή η εξαγωγή του εμφυτεύματος και η τρισδιάστατη οστική ανάπλαση του ελλείμματος που θα προκύψει, ώστε να τοποθετηθεί νέο εμφύτευμα στη βέλτιστη τρισδιάστατη θέση και να μπορέσει να τοποθετηθεί μία αποκατάσταση υψηλής αισθητικής. Επιπλέον, εάν επιδιώκεται βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα, πρέπει να πραγματοποιηθούν και περιοδοντικές πλαστικές τεχνικές.

Γνωστικά Αντικείμενα:

Χειρισμός άμεσης τοποθέτησης εμφυτεύματος στην αισθητική ζώνη.
Ενδείξεις, όρια και βήμα προς βήμα περιγραφή της ταυτόχρονης οστικής αναγέννησης στην αισθητική ζώνη.
Ενδείξεις και βήμα-βήμα περιγραφή των τεχνικών τρισδιάστατης αναγέννησης οστών: GBR με χρήση PTFE μεμβρανών ενισχυμένων με Ti και “τεχνική Khoury”.
Το σκεπτικό και οι αναγεννητικές τεχνικές για τη θεραπεία της αισθητικής και βιολογικής αποτυχίας εμφυτεύματος στην αισθητική ζώνη.

14:00 – 15:00 (Διάλειμμα για γεύμα)

Θεωρητικό Μέρος 2/

Κάντε κλικ για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

15:00 – 17:00

Περίληψη

Η παρουσίαση αυτή θα εστιάσει στα πρωτόκολλα άμεσης τοποθέτησης και το πώς αυτά μπορούν να ωφελήσουν το ιατρείο σας, τόσο από κλινικής άποψης, όσο και ως προς την αποδοχή από τους ασθενείς. Σήμερα έχουμε αδιάσειστη τεκμηρίωση και συναίνεση ότι τα πρωτόκολλα άμεσης τοποθέτησης προσφέρουν την ίδια και ενίοτε υψηλότερη προβλεψιμότητα από τη συμβατική θεραπεία. Στο σημερινό περιβάλλον είναι ανάγκη να εντάξουμε αυτά τα πρωτόκολλα στο σχέδιο θεραπείας που κάνουμε για τους ασθενείς μας. Αυτή η παρουσίαση θα δείξει τις έννοιες και τις κλινικές επιλογές για να μπορούν να εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα άμεσης τοποθέτησης με απλό και προβλέψιμο τρόπο σε οποιοδήποτε οδοντιατρείο—από Δευτέρα πρωί.

Πρακτικό Μέρος (Hands-on)/

Κάντε κλικ για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

17:30 – 19:30

Πρακτική εξάσκηση σε κεφαλές χοίρων

 • GBR (μεμβράνες PTFE ενισχυμένες με τιτάνιο) & οστικό μόσχευμα
 • SBB (Διαίρεση οστικού μπλοκ) τεχνική Khoury

Κυριακή 25/9/2022

Θεωρητικό Μέρος 1/

Κάντε κλικ για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

09:00 – 10:30 & 11:00 – 12:30

10:30 – 11:00 (Διάλειμμα για καφέ)

Περίληψη

Κατά τη συνεδρία αυτή θα εξετασθούν οι βιολογικές αρχές του απορροφηθέντος χειρουργικού υποστρώματος. Η κατανόηση αυτής της βιολογίας επιτρέπει στον κλινικό να αποφασίσει την ορθή επιλογή της χειρουργικής τεχνικής που συνδέεται με την επιλογή του σωστού βιοϋλικού. Θα συζητηθούν ιδιαιτερότητες των άνω και των κάτω γνάθων και θα κατανοηθούν οι ανατομικές και οι βιολογικές διαφορές της κάθε γνάθου.

Γνωστικά Αντικείμενα:

 1. Η κατηγοριοποίηση της ατροφίας της φατνιακής ακρολοφίας.
 2. Οι διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατασκευή των επιλεγμένων βιοϋλικών.
 3. Η βιολογία που συνδέεται με το βιοϋλικό, η οποία εξηγεί την επιλογή του.
 4. Ο λόγος για την επιλογή των χειρουργικών τεχνικών.
 5. Η προσθετική μέθοδος που συνδέεται με την τεχνική ανακατασκευής.
 6. Οι τεχνικές που ενδείκνυνται τις περισσότερες φορές για την ανακατασκευή της απορροφηθείσας φατνιακής ακρολοφίας.
 7. Οι τεχνικές ανακατασκευής που έχουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και μικρότερη νοσηρότητα για τη διαχείριση της ακρολοφίας που έχει υποστεί σοβαρή απορρόφηση.
 8. Οι συχνότερες επιπλοκές στην ανύψωση του ιγμορείου και τη διεγχειρητική τους αντιμετώπιση.

12:30 – 13:30 (Διάλειμμα για γεύμα)

Θεωρητικό Μέρος 2/

Κάντε κλικ για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

13:30 – 15:30

Ανατομικά ζητήματα και Ακτινογραφική εκτίμηση

Ανύψωση εδάφους ιγμορείου

Περίληψη

Η ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου είναι μία προβλέψιμη διαδικασία όταν τοποθετούνται εμφυτεύματα στην ατροφική οπίσθια άνω γνάθο. Έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές για την εκτίμηση του γναθιαίου άντρου και την ασφαλή ανύψωση του βλεννογόνου του ιγμορείου. Η πιεζοηλεκτρική χειρουργική οστού θεωρείται σήμερα το πιο προηγμένο εργαλείο όταν διενεργείται ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου. Λόγω της ακριβούς μικρομετρικής και επιλεκτικής δράσης τους, τα πιεζοηλεκτρικά ένθετα εκτελούν ακριβή και ασφαλή κοπή του παρειακού οστού του ιγμορείου και προλαμβάνουν τις διατρήσεις του βλεννογόνου του ιγμορείου.
Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου, θα εξετάσουμε τη χειρουργική ανατομία και θα παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα της ακτινογραφικής εκτίμησης προκειμένου να εντοπίζονται οι ανατομικοί παράγοντες κινδύνου και να αποκλείονται τυχόν παθολογικές καταστάσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο το τελικό χειρουργικό αποτέλεσμα. Θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις στις χειρουργικές τεχνικές τόσο της κλειστής όσο και της ανοιχτής ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου, και θα αναδειχθεί η σημασία των νέων εξελίξεων και τεχνολογιών, όπως είναι η χρήση πιεζοχειρουργικής. Τέλος, θα αναπτυχθεί η διαχείριση και πρόληψη επιπλοκών και θα εξηγηθεί η μακροχρόνια κλινική και ακτινογραφική παρακολούθηση (follow-up).

Εξωτερική ανύψωση εδάφους ιγμορείου

 • Χειρουργική τεχνική
 • Πρόληψη και διαχείριση επιπλοκών
 • Επιλογή βιοϋλικών
 • Κλινική και ακτινογραφική παρακολούθηση

15:30 – 16:00 (Διάλειμμα για καφέ)

16:00 – 17:00

Εσωτερική ανύψωση εδάφους ιγμορείου

 • Ενδείξεις και περιορισμοί
 • Χειρουργική τεχνική και νέες βελτιώσεις

17:00 – 17:30 (Διάλειμμα για καφέ)

Πρακτικό Μέρος (Hands-on)/

Κάντε κλικ για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

17:30 – 20:00

Τεχνικές και βιοϋλικά για GBR:

 1. Τεχνική συρραφής για πρωτογενές κλείσιμο
 2. Διαχείριση μαλακών ιστών για πρωτογενές κλείσιμο
 3. Οριζόντια GBR
 4. Φλοιώδες πέταλο για κατακόρυφη ανάπλαση

Γνωστικά Αντικείμενα:

Αφού ολοκληρωθεί το πρακτικό στάδιο, ο/η κλινικός θα μπορεί:

 1. Να διαχειρίζεται τεχνικές συρραφής για πρωτογενή σύγκλειση
 2. Να διαχειρίζεται τους μαλακούς ιστούς για να διασφαλίζει την πρωτογενή σύγκλειση χωρίς τάση
 3. Να γνωρίζει τις διαδικασίες και την ορθή επιλογή βιοϋλικών και μεμβρανών για την οριζόντια και κάθετη ανάπλαση της φατνιακής ακρολοφίας

Εναλλακτικό Πρακτικό Μέρος/

Κάντε κλικ για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

17:30 – 20:00

 • Εκτίμηση της αποδοτικότητας των ένθετων πιεζοχειρουργικής σε αυγά
 • Πρακτική εξάσκηση στην ανοιχτή ανύψωση εδάφους ιγμορείου
 • Πρακτική εξάσκηση στην κλειστή ανύψωση εδάφους ιγμορείου

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις πρακτικές τους δεξιότητες σε ζωικές κεφαλές. Θα δοκιμαστεί η αποδοτικότητα και η εξέλιξη των ενθέτων πιεζοχειρουργικής σε μοντέλο αυγών. Θα πραγματοποιηθούν τεχνικές εξωτερικής και εσωτερικής ανύψωσης εδάφους του ιγμορείου με τη χρήση νέων, ασφαλών και αποδοτικών ενθέτων πιεζοχειρουργικής σε κεφαλές αρνιών.

 • Επιλογή της ορθής ένδειξης για την τεχνική ανύψωσης του ιγμορείου όταν τοποθετούνται εμφυτεύματα σε ατροφική οπίσθια άνω γνάθο
 • Χειρισμός μονάδων πιεζοχειρουργικής και εκτίμηση της αποδοτικότητας των διαφόρων ενθέτων πιεζοχειρουργικής.