Βιολογικά καθοδηγούμενα πρωτόκολλα χειρουργικής και προσθετικής αποκατάστασης/

Χώρος διεξαγωγής: PARKLANE, a Luxury Collection Resort & Spa, Λεμεσός/

Ομιλητές:

Dr. Ioannis Vergoullis
Dr. Zinonas Evagorou

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/10

08:30 – 09:00 Προσέλευση / Welcome Coffee

09:00 – 11:00
Θεωρία: Βασικές αρχές τρισδιάστατης τοποθέτησης εμφυτεύματος και σχεδιασμός προσθετικής αποκατάστασης για σταθερά και μακροχρόνια αποτελέσματα σε μερικώς νωδούς ασθενείς. Αναλογικά και ψηφιακά πρωτόκολλα

11:00 – 11:30 Coffee Break

11:30 – 13:00
Πρακτική άσκηση: Τοποθέτηση μονήρους εμφυτεύματος και ανάπλαση μαλακών ιστών

13:00 – 14:00 Lunch Break

14:00 – 15:00
Θεωρία: Σύγχρονα πρωτόκολλα διατήρησης μετεξακτικού φατνίου – Από τη θεωρία στην πράξη

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην επιλογή και χρήση της κατάλληλης τεχνικής ανά περίπτωση καθώς και στην επιλογή και διαχείριση των βέλτιστων τεχνικών για την κάθε περίπτωση.

15:00 – 16:00
Πρακτική άσκηση: Τεχνικές Cervico Socket Plug και sandwich technique

16:00 – 16:30 Coffee Break

16:30 – 18:00
Θεωρία & πρακτική άσκηση: Κατευθυνόμενη τοποθέτηση εμφυτεύματος από τον σωστό σχεδιασμό ενός νάρθηκα μέχρι την τελική τοποθέτηση του εμφυτεύματος

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/10

08:30 – 09:00 Welcome Coffee

09:00 – 10:00
Θεωρία: Άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος σε μετεξακτικό φατνίο.
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην επιλογή των κατάλληλων περιστατικών, στη σωστή τρισδιάστατη τοποθέτηση εμφυτεύματος καθώς και στην σύγχρονη διαχείριση των σκληρών και μαλακών ιστών.
10:00 – 11:00
Πρακτική άσκηση: Τοποθέτηση μονήρους εμφυτεύματος σε μετεξακτικό φατνίο στην πρόσθια ζώνη με ταυτόχρονη διαχείριση μαλακών και σκληρών ιστών.

11:00 – 11:30 Coffee Break

11:30 – 12:00
Θεωρία: Βασικές αρχές σχεδιασμού άμεσης προσωρινής αποκατάστασης.
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στον σχεδιασμό και κατασκευή μιας προσωρινής αποκατάστασης η οποία σέβεται τους βιολογικούς κανόνες και βοηθά στη σωστή διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας και των διαστάσεων των περιεμφυτευματικών ιστών
12:00 – 13:00
Πρακτική άσκηση: Κατασκευή άμεσης προσωρινής αποκατάστασης.

13:00 – 14:00 Lunch Break

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/10

Ομιλητής: Dr. Ioannis Avgeris

14:00 – 18:00
Θεωρία και πρακτική επίδειξη: Απλή και αποτελεσματική αύξηση ακρολοφίας με χρήση PRF (αυξητικών παραγόντων) και Tenting Screws.

Θα παρουσιαστεί η θεωρία που διέπει τη χρήση των αυξητικών παραγόντων και των συμπυκνωμάτων του αίματος του ασθενούς στην εµφυτευµατολογία και την ανάπλαση των μαλακών και σκληρών ιστών. Θα αναλυθούν τα διάφορα πρωτόκολλα, τα αποτελέσματά τους και η εξέλιξή τους, καθώς και η ελεύθερη επιλογή του έμπειρου κλινικού στη δημιουργία των παραγώγων που απαιτούνται ανά περίπτωση.

15:30 – 16:00 Coffee Break

2o-Ariston-Academy-CY-CV-Vergoullis
2o-Ariston-Academy-CY-CV-Evagorou
2o-Ariston-Academy-CY-CV-Avgeris