Seal Temp & Seal Temp S

Seal Temp & Seal Temp S

Προσωρινές ρητινώδεις κονίες

 

Χαρακτηριστικά/Ιδιότητες

• 1/ Φιλική µε τους περιοδοντικούς ιστούς

- Λόγω της λείας σύστασης της κονίας, γίνεται πλήρης επούλωση των µαλακών ιστών µέσα σε 2-3 ηµέρες. Μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε διαδικασία χωρίς κανένα πρόβληµα αιµόστασης (π.χ. λήψη αποτυπώµατος κλπ.).

- Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ζωντανά δόντια

• 2/ Εξοικονόµηση χρόνου

- Η κονία προσκολλάται στην εσωτερική επιφάνεια της στεφάνης: το παρασκευασµένο δόντι παραµένει πάντοτε καθαρό.

- Πριν την επανατοποθέτηση της προσωρινής στεφάνης στο παρασκευασµένο δόντι:
Για το SEAL TEMP, απλά προσθέτουµε ένα νέο στρώµα κονίας. Εάν δηµιουργηθεί κάποια υπερσύγκλειση, απλά τροχίζουµε την εξωτερική επιφάνεια της προσωρινής στεφάνης.
Για το SEAL TEMP S, αποκολλάµε το παλαιό στρώµα υλικού µε µια λαβίδα πριν εφαρµόσουµε ένα νέο στρώµα.

 

Ενδείξεις

 • Ως προσωρινή κονία, για προσωρινές στεφάνες σε ζωντανά δόντια και σε εµφυτεύµατα
 • Ως µόνιµη ή/και ηµι-µόνιµη κονία, για µόνιµες στεφάνες επί εµφυτευµάτων (εκτός των στεφανών ζιρκονίας)

 

Seal Temp

 • Δυνατή συγκράτηση, για προσωρινές στεφάνες και γέφυρες σε κανονικά και κοντά κολοβώµατα.
 • Ως µόνιµη κονία για εµφυτεύµατα, εκτός από τις περιπτώσεις εξαρτηµάτων ζιρκονίας

 

Seal Temp S

 • Μέτρια συγκράτηση, για προσωρινές στεφάνες και γέφυρες σε κανονικά κολοβώµατα
 • Ως ηµι-µόνιµη κονία σε εµφυτεύµατα

 

Seal Temp συσκευασία:

 • STD 16 > 2 Σύριγγες αυτόµατης ανάµιξης των 5 ml + 20 αναµικτήρες

Seal Temp S συσκευασία:

 • STDS 16 > 2 Σύριγγες αυτόµατης ανάµιξης των 5 ml + 20 αναµικτήρες

ΑΘΗΝΑ

 •  (+30) 210 80 30 341
 •  (+30) 216 70 03 896
 •  (+30) 210 60 09 170

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 •  (+30) 2310 268 020

ΚΥΠΡΟΣ

 •  (+357) 24 322 895