Σύστημα Dr. PRP

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  • Το Dr. PRP Kit χρησιμοποιεί υλικά πιστοποιημένης βιοσυμβατότητας και τα εξαρτήματα της συσκευής υποβάλλονται σε αποστείρωση με ακτίνες γάμμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 13485.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ

  • Η ζώνη της λευκοκυτταρικής στιβάδας (buffy coat) μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα και με ακρίβεια διά γυμνού οφθαλμού. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε ένα δείγμα ακριβείας υψηλής συγκέντρωσης αιμοπεταλίων.

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

  • Το Dr. PRP εξασφαλίζει ότι θα έχετε μία υψηλή συγκέντρωση αιμοπεταλίων στο δείγμα πλάσματος αίματος που έχετε λάβει, μετά την πρώτη φυγοκέντριση.

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ

  • Με το σύστημα αυτό του ενός μόνο kit και το πώμα διπλής ασφάλειας, το Dr. PRP εγγυάται μηδενική επιμόλυνση από τον περιβάλλοντα αέρα κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού.