Η προσθετική στην εποχή της ψηφιακής οδοντιατρικής

Σάββατο 19 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Mediterranean Palace Hotel, Ώρες 09:00 – 17:00

Θεωρητικό μέρος:

Διάρκεια: 9:00 – 13:30 (08:30 – 9:00 Προσέλευση, καφές)

Α. Προσθετική επί εμφυτευμάτων

 1. Προσθετική επί εμφυτευμάτων
  – Συγκολλούμενες ή κοχλιούμενες εργασίες, πότε πώς και γιατί
 2. Επιλογές abutment για αρτιότερες προσθετικά εργασίες
  – Ακίνητες ή κινητές εργασίες (επένθετες, τηλεσκοπικές, κλπ)
 3. Μεταβατικές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις – Πλεονεκτήματα στην ψηφιακή εποχή
 4. Προφίλ ανάδυσης και εμφυτεύματα στη αισθητική ζώνη.

Β. Χειρουργική εμφυτευματολογία στην ψηφιακή εποχή

 1. Προσθετικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία
 2. Χειρουργικός νάρθηκας, σχεδιασμός και επιλογές

Πρακτικό μέρος (20 συμμετέχοντες)

Διάρκεια: 14:30-17:00

Επίδειξη καθώς και πρακτική άσκηση (hands-on workshop)

 1. Σύγκλειση στην ψηφιακή εποχή – εργαλεία
  Επίδειξη καταγραφής σύγκλεισης με την ψηφιακή συσκευή ανάλυσης T- Scan και αποτύπωσης με ψηφιακό σαρωτή.
 2. Πρακτικό hands-on workshop
  Αναλογική αποτύπωση με ναρθηκοποίηση εμφυτευμάτων και απόφραξη του αυλού κοχλίωσης με σύγχρονο πολυμερές υλικό.

Ομιλητής:

Δρ. Γεώργιος Σιαβίκης DDS DiplProsthDent FICD PhD