Προσθετικά σύνδεσης εσωτερικού εξαγώνου

Κολοβώματα από πατενταρισμένο βιοσυμβατό πολυμερές (Peek abutments) που διευκολύνουν τον εμφυτευματολόγο στην επί τόπου απλή διαμόρφωσή τους (και για άμεσες φορτίσεις), ενώ έχουν άριστες ιδιότητες βιοσυμβατότητας για την απροβλημάτιστη επαφή με τους ιστούς.

Εργονομία και ευκολία. Tα προσθετικά εξαρτήματα είναι κοινά για τις τρεις διαμέτρους πλατφόρμας (Standard: Ø 3,75 mm, Ø 4,20 mm και Ø 5,0 mm). Διατίθενται επίσης προσθετικά με μικρή διάμετρο πλατφόρμας (narrow: Ø 3,25 mm) και μεγάλη διάμετρο (wide: Ø 6,00 mm).

Κοίλος (Concave) αυχένας προσθετικών εξαρτημάτων που διατίθενται από το Α έως το Ω: από τα abutments επούλωσης, τους άξονες αποτύπωσης και μέχρι τα τελικά abutments για συγκολλούμενες και κοχλιούμενες εργασίες. Οδηγούν στην αισθητική έδραση του μαλακού ιστού και τη στεγανοποίηση της ένωσης εμφυτεύματος-κολοβώματος, που οδηγεί πρακτικά στην εκμηδένιση των πιθανοτήτων εμφάνισης περιεμφυτευματίτιδας.

Εμπλουτισμένες σειρές με καινοτόμα κολοβώματα για κοχλιούμενες αποκαταστάσεις, τόσο για μονήρεις αποκαταστάσεις (Single Units) όσο και για γέφυρες (Multi Units). Παρέχουν τη δυνατότητα εφαρμογής όλων των τεχνολογικών εξελίξεων (CAD/CAM parts: scan abutments, titanium bases, passive glue-on abutments επί Multi και Single Units, κ.λπ).

HEALING CAPS

NARROW PLATFORM

 • CONCAVE Ø4.0mm
1mm

55-70009
2mm

55-70010
3mm

55-70011
4mm

55-70014
5mm

55-70015
6mm

55-70018
7mm

55-70019
 • STRAIGHT Ø4.0mm
2mm

55-70028
3mm

55-70029
5mm

55-70030

STANDARD PLATFORM

 • CONCAVE Ø4.5mm
1mm

55-70003
2mm

55-70001
3mm

55-70004
4mm

55-70002
5mm

55-70013
6mm

55-70020
7mm

55-70021
 • CONCAVE Ø5.5mm
1mm

55-70005
2mm

55-70006
3mm

55-70007
4mm

55-70008
5mm

55-70016
 • STRAIGHT Ø4.5mm
2mm

55-70025
3mm

55-70026
5mm

55-70027
 • STRAIGHT Ø5.5mm
2mm

55-70034
3mm

55-70035
5mm

55-70036

WIDE PLATFORM

 • CONCAVE Ø6.5mm
2mm

55-70022
4mm

55-70023
6mm

55-70024
 • STRAIGHT Ø6.5mm
2mm

55-70031
4mm

55-70032
6mm

55-70033

IMPRESSION COPING

 • NARROW PLATFORM
Open Tray
56-70016
Open Tray Slim, Tall
56-70046
Slim Open Tray
56-70033
Closed Tray
56-70017
Impression
Snap-on
56-70035
Scan Abutment
30-70102
Analog
56-70015
 
 
 
 • STANDARD PLATFORM Ø4.5
Open Tray
56-70005
Open Tray Slim, Tall
56-70045
Slim Open Tray
56-70032
Short Slim Open Tray
56-70031
Angulated Closed Tray, 15°
56-70043
Angulated Closed Tray, 25°
56-70044
Closed Tray
56-70006
Impression Snap-on
56-70034
Scan Abutment
30-70101
Analog
56-70002
 
 
 
 
 
 
 • STANDARD PLATFORM Ø6.0
Open Tray
56-70050
 • WIDE PLATFORM
Open Tray
56-70029
Closed Tray
56-70030
Impression Snap-on
56-70036
Scan Abutment
30-70106
Analog
56-70028

TEMPORARY PEEK ABUTMENTS

NARROW PLATFORM

 • STRAIGHT
1mm

45-70020
2mm

45-70021
3mm

45-70022
15° 1mm

45-70023
2mm

45-70024
3mm

45-70025

STANDARD PLATFORM

 • STRAIGHT
1mm

45-70001
2mm

45-70002
3mm

45-70003
15° 1mm

45-70006
2mm

45-70007
3mm

45-70008

TEMPORARY TITANIUM ABUTMENTS

NARROW PLATFORM

 • STRAIGHT
Engage

45-70031
Non Engage

45-70032

STANDARD PLATFORM

 • STRAIGHT
Engage

45-70029
Non Engage

45-70030

WIDE PLATFORM

 • STRAIGHT
Engage

45-70042
Non Engage

45-70043

STRAIGHT TITANIUM ABUTMENTS

NARROW PLATFORM

 • CONCAVE ABUTMENT Ø 4.0mm
1mm

40-70024
2mm

40-70025
3mm

40-70026
 • ANATOMIC ABUTMENT Ø 4.0mm
1mm

40-70053
2mm

40-70054
3mm

40-70055
 • ANATOMIC CONCAVE ABUTMENTS Ø 4.0mm
1mm

40-70056
2mm

40-70057
3mm

40-70058
 • Knife Edge
Slim

40-70311

STANDARD PLATFORM

 • CONCAVE ABUTMENT Ø 4.5 mm
1mm

40-70001
2mm

40-70002
3mm

40-70003
4mm

40-70012
 • CONCAVE ABUTMENT Ø 5.5 mm
1mm

40-70014
2mm

40-70015
3mm

40-70016
 • ANATOMIC ABUTMENT Ø4.5 mm
1mm

40-70041
2mm

40-70042
3mm

40-70043
 • ANATOMIC CONCAVE ABUTMENT Ø4.5 mm
1mm

40-70044
2mm

40-70045
3mm

40-70046
 • KNIFE EDGE STRAIGHT Ø3.8mm
8mm

40-70013
7mm

40-70115

WIDE PLATFORM

 • ANATOMIC ABUTMENT Ø 6.5 mm
1mm

40-70124
2mm

40-70125
3mm

40-70126
4mm

40-70127
 • ANATOMIC CONCAVE Ø 6.5 mm
1mm

40-70120
2mm

40-70121
3mm

40-70122
4mm

40-70123

ANGULATED TITANIUM ABUTMENTS

 • NARROW PLATFORM
ANATOMIC ANGULATED ABUTMENTS 15° 1mm

40-70027
2mm

40-70028
3mm

40-70029
ANATOMIC CONCAVE ANGULATED ABUTMENTS 15° 1mm

40-70059
2mm

40-70060
3mm

40-70061
ANATOMIC ANGULATED ABUTMENTS 20° 1mm

40-70030
2mm

40-70031
3mm

40-70032
ANATOMIC CONCAVE ANGULATED ABUTMENTS 20° 1mm

40-70062
2mm

40-70063
3mm

40-70064
KNIFE EDGE 15°

40-70312
20°

40-70313
 • STANDARD PLATFORM
ANATOMIC ANGULATED ABUTMENTS 15° 1mm

40-70006
2mm

40-70007
3mm

40-70008
ANATOMIC CONCAVE ANGULATED ABUTMENTS 15° 1mm

40-70047
2mm

40-70048
3mm

40-70049
4mm

40-70074
ANATOMIC ANGULATED ABUTMENTS 25° 1mm

40-70009
2mm

40-70010
3mm

40-70011
ANATOMIC CONCAVE ANGULATED ABUTMENTS 25° 1mm

40-70050
2mm

40-70051
3mm

40-70052
KNIFE EDGE 15° H 8mm

40-70004
15° H 7mm

40-70116
25°

40-70005

CASTABLE ABUTMENTS

 • NARROW PLATFORM
FULLY CASTABLE Engage

46-70012
Non Engage

46-70017
GOLD BASE Engage

46-70019
Non Engage

46-70021
COBALT CHROME Engage

40-70078
Non Engage

40-70178
 • STANDARD PLATFORM
FULLY CASTABLE Engage

46-70013
Non Engage

46-70018
GOLD BASE Engage

46-70020
Non Engage

46-70022
COBALT CHROME Engage

40-70077
Non Engage

40-70177
 • WIDE PLATFORM
FULLY CASTABLE Engage

46-70033
Non Engage

46-70034
GOLD BASE Engage

46-70041
Non Engage

46-70042
CHROME COBALT Engage

40-70174
Non Engage

40-70175

TITANIUM BASES ROUND

 • NARROW PLATFORM - ENGAGE
4MM 0.5mm

40-70215
2mm

40-70295
3mm

40-70217
6MM 0.5mm

40-70219
2mm

40-70297
3mm

40-70221
 • NARROW PLATFORM - NON-ENGAGE
4MM 0.5mm

40-70216
2mm

40-70296
3mm

40-70218
6MM 0.5mm

40-70220
2mm

40-70298
3mm

40-70222
 • STANDARD PLATFORM - ENGAGE
4MM 0.5mm

40-70207
2mm

40-70291
3mm

40-70209
6MM 0.5mm

40-70211
2mm

40-70293
3mm

40-70213
 • STANDARD PLATFORM - NON-ENGAGE
4MM 0.5mm

40-70208
2mm

40-70292
3mm

40-70210
6MM 0.5mm

40-70212
2mm

40-70294
3mm

40-70214
 • WIDE PLATFORM - ENGAGE
4MM 0.5mm

40-70233
6MM 0.5mm

40-70225
 • WIDE PLATFORM - NON-ENGAGE
4MM 0.5mm

40-70224
6MM 0.5mm

40-70226

TITANIUM BASES ROUND ANTERIOR

 • NARROW PLATFORM
 

 
 
0.5mm


40-70302
2mm


40-70303
3mm


40-70304
 • STANDARD PLATFORM
 

 
 
0.5mm


40-70299
2mm


40-70300
3mm


40-70301

TITANIUM BASES SQUARE

 • NARROW PLATFORM
 

 
 
Engage
1mm


40-70067
Non Engage
1mm


40-70080
Engage
3mm


40-70095
Non Engage
3mm


40-70097
 • STANDARD PLATFORM
 

 
 
Engage
1mm

40-70066
Non Engage
1mm

40-70079
Engage
3mm

40-70094
Non Engage
3mm

40-70096
 • WIDE PLATFORM
 

 
 
Engage
1mm

40-70128
Non Engage
1mm

40-70129

ANGULATION CORRECTIVE SYSTEM (ACS)

 • NARROW PLATFORM - ENGAGE
4MM 1mm

40-70231
3mm

40-70233
 • NARROW PLATFORM - NON-ENGAGE
4MM 1mm

40-70232
3mm

40-70234
 • STANDARD PLATFORM - ENGAGE
4MM 1mm

40-70227
3mm

40-70229
 • STANDARD PLATFORM - NON-ENGAGE
4MM 1mm

40-70228
3mm

40-70230
Manual Hex Driver Hex Driver for Ratchet SP Screw NP Screw

60-70152

60-70153

80-70037

80-70038

ABUTMENT APRON


40-70130

MULTI UNIT

 • NARROW PLATFORM
1mm

42-70011
2mm

42-70012
3mm

42-70013
4mm

42-70014
5mm

42-70015
17° 3mm

42-70016
4.5mm

42-70017
 • STANDARD PLATFORM
1mm

42-70001
2mm

42-70002
3mm

42-70003
4mm

42-70004
5mm

42-70005
17° 2.5mm

42-70006
3.25mm

42-70010
4mm

42-70007
30° 3.5mm

42-70008
4.5mm

42-70009
 • WIDE PLATFORM
1mm

42-70023
2mm

42-70024
3mm

42-70025
4mm

42-70026
17° 3mm

42-70027
Closed Tray Open Tray Scan Abutment Analog Healing Cap

56-72003

56-72002

30-70103

56-72001

55-72010
Temporary Titanium Castable Titanium Interface Coping Titanium Interface Coping Retentive Open Tray Tall

42-70020

42-70021

42-70022

42-70028

56-70047
Snap-On
Closed Tray
Impression Coping
Healing Cap
Tapered
Multi-Unit
Digital Analog
   

56-70049

55-72011

30-70504
   

SINGLE UNIT

 • NARROW PLATFORM
1mm

41-70151
2mm

41-70152
3mm

41-70153
4mm

41-70154
 • STANDARD PLATFORM
1mm

41-70051
2mm

41-70052
3mm

41-70053
4mm

41-70054
 • WIDE PLATFORM
1mm

40-70159
2mm

40-70160
3mm

40-70161
4mm

40-70162
Closed Tray Open Tray Scan Abutment Abutment Analog

56-70021

56-70023

30-70104

56-70022
Healing Cap Temporary Titanium Engage Castable Abutment Titanium Interface Coping

55-70012

41-70056

41-70057

41-70059
Non- Engage Ti Cylinder Non- Engage Castable Abutment Open Tray Tall

41-70016

41-70017

56-70048

BALL ABUTMENTS

 • NARROW PLATFORM
1mm

40-70033
2mm

40-70034
3mm

40-70035
 • STANDARD PLATFORM
1mm

40-70017
2mm

40-70018
3mm

40-70019
4mm

40-70290
Ball Attachment Green Nylon Fitting (Very Elastic-350gr) Ball Attachment Yellow Nylon Fitting
(Extra Soft - 500gr)
Ball Attachment Pink Nylon Fitting (Soft - 900gr)

40-70131

40-70132

40-70023
Ball Attachment Transparent Nylon Fitting
(Standard -1300gr)
Metal Case Ball Abutment Analog

40-70065

40-70022

56-70013

EQUATOR ABUTMENTS

 • NARROW PLATFORM
 

 
 
0.5mm

40-70244
1mm

40-70245
2mm

40-70246
3mm

40-70247
4mm

40-70248
5mm

40-70249
6mm

40-70250
 • STANDARD PLATFORM
 

 
 
0.5mm

40-70237
1mm

40-70238
2mm

40-70239
3mm

40-70240
4mm

40-70241
5mm

40-70242
6mm

40-70243
 • WIDE PLATFORM
 

 
 
0.5mm

40-70251
1mm

40-70252
2mm

40-70253
3mm

40-70254
4mm

40-70255
5mm

40-70256
6mm

40-70257
Stainless
Steel
Housing
Retentive
Cap Rigid
2700gr, Violet
Retentive Cap
Standard
1800gr, clear
Retentive Cap
Soft
1200gr, Pink

40-70287

40-70282

40-70283

40-70284
Retentive Cap
Extra Soft
600gr, Yellow
Retentive Cap
for Lab,
Black
Smart Box
Housing with
Black Cap
Protective Disc,
Clear
Protective Disc,
Pink

40-70285

40-70286

40-70305

40-70288

40-70289
Impression Coping Analog Core Tool

56-70042

56-70041

60-70161
EQUATOR RETENTIVE CAP
ASSORTMENT KIT
EQUATOR RETENTIVE CAP
SMARTBOX ASSORTMENT KIT

40-70306

40-70307

LOCATOR ABUTMENTS

 • NARROW PLATFORM
1mm

40-70088
2mm

40-70089
3mm

40-70090
4mm

40-70091
5mm

40-70092
6mm

40-70093
 • STANDARD PLATFORM
1mm

40-70082
2mm

40-70083
3mm

40-70084
4mm

40-70085
5mm

40-70086
6mm

40-70087
Locator Male
Processing Package
Locator
Extended Range
Male Processing
Package
Locator
Impression
Coping
Locator
Female Analog
Dia 4mm
Locator
Core
Tool

40-70081

40-70112

56-70026

56-70027

60-70133

SNAP-ON ABUTMENT SYSTEM - SAS

NARROW PLATFORM
Cat NO. Ø (mm) L (mm) H (mm)
44-70021 4.5 4.0 1
44-70022 4.5 4.0 2
44-70023 4.5 4.0 3
44-70024 4.5 4.0 4
44-70024 4.5 4.0 5
44-70024 4.5 5.5 1
44-70024 4.5 5.5 2
44-70024 4.5 5.5 3
44-70024 4.5 5.5 4
44-70024 4.5 5.5 5
 
STANDARD PLATFORM
Cat NO. Ø (mm) L (mm) H (mm)
44-70001 4.5 4.0 1
44-70002 4.5 4.0 2
44-70003 4.5 4.0 3
44-70004 4.5 4.0 4
44-70005 4.5 4.0 5
44-70006 4.5 5.5 1
44-70007 4.5 5.5 2
44-70008 4.5 5.5 3
44-70009 4.5 5.5 4
44-70010 4.5 5.5 5
44-70011 6.0 4.0 1
44-70012 6.0 4.0 2
44-70013 6.0 4.0 3
44-70014 6.0 4.0 4
44-70015 6.0 4.0 5
44-70016 6.0 5.5 1
44-70017 6.0 5.5 1
44-70018 6.0 5.5 2
44-70019 6.0 5.5 3
44-70020 6.0 5.5 4
44-70021 6.0 5.5 5
 
WIDE PLATFORM
Cat NO. Ø (mm) L (mm) H (mm)
44-70041 6.0 4.0 1
44-70042 6.0 4.0 2
44-70043 6.0 4.0 3
44-70044 6.0 5.0 1
44-70045 6.0 5.0 2
44-70046 6.0 5.0 3

SCREWS

NP Open tray
Impression Coping
Slim Screw
NP Open tray
Impression Coping
Screw for Ratchet
NP Closed tray
Impression Coping
Screw
NP Abutment
Screw
NP ACS Screw

80-70033

80-70008

80-70009

80-70010

80-70038
SP Open tray
Impression Coping
Slim Screw Short
SP Open tray
Impression Coping
Slim Screw
SP Open tray
Impression Coping
Screw for Ratchet
SP Closed tray
Impression Coping
Screw
SP Abutment Screw NP ACS Screw

80-70031

80-70032

80-70003

80-70004

80-70002

80-70037
WP Closed tray
Impression Coping
Screw
WP Open tray
Impression Coping
Screw
WP Abutment
Screw

80-70004

80-70036

80-70002
Multi-Unit
Screw
Multi-Unit
Closed Tray
Screw
Multi-Unit
Open Tray
Screw

80-70005

80-70002

80-70006

NT Trading for PALTOP


These products can only be used with other NT Trading PALTOP products
NT Trading Scan Abutments for PALTOP
Narrow
Platform
30-70108
Standard
Platform
30-70107
Wide Platform
30-70109
NT Trading Blank Abutments for PALTOP
Narrow
Platform
30-70235
Standard
Platform
30-70234
Wide Platform
30-70236
NT Trading Digital Analogs for PALTOP
Narrow
Platform
30-70510
Standard
Platform
30-70509
Wide Platform
30-70511
NT Trading Mill Lab Analogs for PALTOP
Narrow
Platform
30-70239
Standard
Platform
30-70238
Wide Platform
30-70240

PALTOP For Amann Girrbach

PALTOP Milling Blanks for Amann Girrbach
Narrow
Platform
30-70222
Standard
Platform
30-70221
Wide Platform
30-70228

IMMEDIATE TITANIUM TEMPORARY ABUTMENT

Narrow
Platform
1.5mm
45-70036
3mm
45-70038
Standard
Platform
1.5mm
45-70033
3mm
45-70035
WIDE 3mm
45-70050
Wide Platform
1.5mm
45-70048
3mm
45-70049
HEX DRIVER
FOR IMMEDIATE
TEMPORARY ABUTMENT

60-70244