ACM Autochip maker

Το ACM (Autochip Maker) είναι ειδικό εργαλείο για την συλλογή αυτόλογου οστού από την περιοχή των κάτω γομφίων και τομέων για την κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση σε περιοχές με οστικές ελλείψεις.